kolmapäev, 31. mai 2023

Juunikuu

 Tere juunikuu, 

esimene suvekuu.

Maasikate ja 

sõnajalaõite kuu.

Too kaasa palju

õnne, edu. 

Armastust ja tervist 

KÕIGILE!Torerdat lastekaitsepäeva!

reede, 26. mai 2023

Rakvere Vallavalitsuse tunnustusõhtu 25. mail olid meie klassi kolm tublit õpilast Riko, Thea , Raul-Eerik  ja nende vanemad  kutsutud Rakvere Vallavalituse hoonesse Sõmerul, kus  tunnustati  7.-9 klassi  õppureid väga hea õppeedukuse, meeldiva käitumise,  heade sportlike-ja  musikaalste   saavutuste eest, aktiivse osavõtu eest Rakvere linna õpilasesinduses ja  heade tulemuste eest ainealastel  olümpiaadidel.

Palju õnne!
teisipäev, 23. mai 2023

Palju õnne, Raul-Eerik !

 21.-22 mail toimus XV Rudolf Tobiase nimeline klaveriõpilaste konkurss Hiiumaal, Käinas. 

Konkursiga tähistati Rudolf Tobiase 150. sünnipäeva. 

Raul-Eerik noppis toimunud konkursil nii PEAPREEMIA kui ERIPREEMIA.


PALJU PALJU ÕNNE!


kolmapäev, 17. mai 2023

Heategevuslik perepäev"Lapselt lapsele"

 Rakvere Eragümnaasiumi koolipere korraldab 20. mail kell 11:00-14:00 heategevuslikku perepäeva "Lapselt lapsele". Perepäeva eesmärgiks on toetada organisatsiooni Minu Unistuse Päev, mis viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. https://www.minuunistustepaev.ee

Ehk on meie lapsevanemate ja õpetajate seas keegi, kes oleks valmis organiseerima ja läbi viima mõnda tegevust lastele. Samuti ootame perepäevale lapsevanemaid ja õpetajaid, kes sooviksid oma käsitööd või muud toodangut müüa heategevuseks.

Alustame juba perepäeva loterii ettevalmistustega ja ootame toetuseks igalt lapselt kolme uut eset hiljemalt 17. maiks - ka suure maja õpilased võiksid tuua asju loteriisse!

Palume algklasside maja õpetajatele teada anda paari päeva jooksul, kuidas saate panustada meie perepäeva.

Algklasside maja õpetajad

KIK-i õppeprogramm "Matk Ubari maastikukaitsealal koos järsakul ronimisega"

 17. mail toimus meil  KIK-i õppeprogramm  Ubari looduskeskuses  giid-matkajuhi, noorsootöötaja,  loodusgiidi ning Loodustarkuse Teadmishuvikooli  õpetaja  

 Priit Aadleri juhtimisel.

Õppeprogrammi raames toimus  Ubari maastikukaitseala külastus ja matk koos järsakul ronimisega. Tutvusime Põhja-Eesti klindi ja pangapealsele iseloomuliku metsaga. Maastikul nägime ligi 2000-aastase pärandkultuuri elemente, õppisime tundma taimi, otsime loomade tegevusjälgi ning nautisime ilusaid vaateid Kolga lahele, Kaberneeme poolsaarele ning Rammu ning Rohusi saarele.

Matkal läbisi me jalgsi koos varustusega 5 kilomeetrit, harjutasi me köie abil tõusmist ja laskumist. Matk koos söögipausiga kestis  3 tundi.

Õppeprogrammile on omistatud Ökoturismiühingult EHE märk. 

Õppeprogramm oli huvitav , põnev ja õpetlik- interaktiivne.

Video link