esmaspäev, 28. november 2022

Algab jõuluootus

                              Algab pühadeootus, jõulukuu.

            Rahu ja rõõmsaid hetki aasta järelejäänud päevadesse.

Advent (ladina keelest adventus Domini, 'Issanda tulemine') on kirikukalendris neli nädalat vältav periood, mis algab neljandal pühapäeval enne esimest jõulupüha. Advendiaeg algab esimese advendipühapäevaga, ühtlasi algab liturgiline kirikuaasta. Neljas advendipühapäev võib sattuda kokku ka jõulupühade laupäevaga (24. detsember).

  • Advendiaeg tähistab Jeesus Kristuse sündimise ehk Jumala lihaks saamise ehk Issanda esimese tulemise ootust.
  • Advendiaeg tuletab meelde vajadust valmistuda Issanda taastulemiseks; kristlaskond valmistub Issanda viimseks tulemiseks kohtunikuna maailma lõpul.
  • Advendiaeg on paastuaeg.
  • Advendiaja liturgiline värv on violetne.
  • Advendiajal süüdatakse igal pühapäeval üks uus küünal:
    • I advendipühapäeva liturgiline värv on valge ja süüdatakse valge küünal, mis on Kristuse värv ja tähendab puhtust ning armu.
    • II–IV advendipühapäevade liturgiline värv on violetne ja süüdatakse violetset värvi küünlad, mis tähendab patukahetsust, ootust ja paastuaega.reede, 25. november 2022

Õppekäik Lääne-Virumaa Töötukassasse

 25. novembril toimus meil õppekäik Lääne-Virumaa Töötukassasse. 

Õppetunni viis läbi 

karjäärinfo spetsialist Katrin Jaanimägi.

Tutvusime Töötukassa ruumidega, seal töötavate inimestega, mägisime rollimänge, tutvusime erinevate portaalidega, kus saab tutvuda erinevate elukutsetega, kuhu minna töövarjuks ja kuidas hakata planeerima juba oma karjääri, kuidas leida kiiresti ja vajalikku ja adekvaatset infot elukutsete ja tööpakkumiste kohta.

Saime teada, et juba 8.klassist aitavad  töötukassa spetsialistid  selgusele jõuda, millised elukutsed ja ametid on just sulle sobivamad. Kas su isikuomadused toetavad sulle huvipakkuvaid ameteid. 

Lisaks nõustamisele ja infonälja kustutamisele oodatakse noori koolitustele, töötubadesse ja infopäevadele.Oli huvitav ja teadmisiandev õppekäik.
kolmapäev, 23. november 2022

Keskkonnameti õppeprogramm "Jäätmed käitlusesse"

 Igal aastal on novembri eelviimasel nädalal suurem tähelepanu jäätmetel. Sel aastal on luubi all tekstiilijäätmed. Kuidas vanu riideesemeid targalt korduskasutada? Mis erinevus on korduskasutusel ja taaskasutusel? Mis saab minu jäätmetest? Kuidas mina saan jäätmeteket vähendada. Õppeprogrammis sai läbi aktiivtegevuste ja arutelude vastused küsimustele mis on jäätmed, kuidas need tekivad, miks on vajalik nende liigiti kogumine, mis saab jäätmetest edasi, kuidas jäätmete teket vähendada ning kuidas see kõik säästab meid ümbritsevat loodust.